Mass With Chapter

Từng phần
 1. Thống Hối - Kinh Cáo Mình (Penitential Rite)
 2. Vinh Danh (Glory)
 3. Kinh Tin Kính (Creed)
 4. Anh chị em hãy cầu nguyện (Orate fratres)
 5. Kinh Tiền Tụng (Preface)
 6. Thánh,Thánh, Thánh (Holy, Holy, Holy)
 7. Kinh nguyện Thánh Thể II
 8. Kinh Lạy Cha (Our Father)
 9. Xin cứu chúng con (Deliver us)
 10. Chúa đã nói với các tông đồ ... (Peace)
 11. Lạy Chiên Thiên Chúa (Lamb of God)
 12. Con chẳng đáng (I am not worthy)
 13. Phép lành cuối lễ (Final Blessing)

+++++++++++
Thực hiện: Thanh Hóa, 2017
~~~~~~~~~

Xem thêm:

1. Bài đọc tiếng Anh Thánh lễ hằng ngày của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ

2. Nghe các bài đọc ...